Al. Jana Pawła II 91
Polska, Białystok 15-703

Tytuł projektu: „Sukces nauczyciela efektem refleksyjnej praktyki na studiach stacjonarnych w NWSP w B-stoku”

Nr projektu: POWR.03.01.00-00-KN13

Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 40 osób, w latach 2019-2023, uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w ramach dziennych studiów magisterskich realizowanych w oparciu o opracowany i wdrożony w ramach projektu nowy program kształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

W rezultacie realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:
- Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS 36 osoby (32K, 4M)
- Liczba wdrożonych programów kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej 1 szt.

Grupę docelową stanowi 40 osób (35K i 5M) chcące podnieść swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w edukacji na poziomie wyższym, które będą studiować specjalność nauczycielską w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich.

Projekt będzie realizowany w dwóch zadaniach:
1. Przygotowanie do kształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
2. Przeprowadzenie stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich
Zadanie 1 będzie dotyczyć głównie opracowania nowoczesnego programu kształcenia, przygotowania materiałów niezbędnych do wdrożenia programu oraz przeprowadzenie rekrutacji.
Zadanie 2 będzie dotyczyło wdrożenia opracowanego wcześniej programu poprzez przeprowadzenie pilotażowej grupy studentów przez proces kształcenia w ramach jednolitych studiów magisterskich. W ramach studiów wykorzystywane będą wzory zagraniczne: norweskie praktyki edukacji na zewnątrz Outdoor education oraz Singapurski model kształcenia nauczycieli.

Podkategorie